ชนิดของผีเสื้อ


ผีเสื้อกลางคืน ( Moths)

วงศ์ผีเสื้อหนอนคืบ
Family Geometridae
 ขนาด: กลาง - ใหญ่
 ลักษณะนิสัย: -

 หนวด: -
  ลำตัว: -
ดูผีเสื้อในวงศ์นี้
วงศ์ผีเสื้อนกเค้า หรือ ผีเสื้อหนอนกระทู้ (Owl Moths)
Family Noctuidae
 ขนาด: เล็ก - ใหญ่มาก
 ลักษณะนิสัย: -

 หนวด:-
  ลำตัว: -
ดูผีเสื้อในวงศ์นี้
วงศ์ผีเสื้อจักรพรรดิ์ หรือ ผีเสื้อยักษ์ (Emperor Moths)
Family Saturniidae
 ขนาด: ใหญ่มาก - ใหญ่ที่สุดในโลก
 ลักษณะนิสัย: -

 หนวด: -
 ลำตัว: -
ดูผีเสื้อในวงศ์นี้
วงศ์ผีเสื้อเหยี่ยว (Hawk Moths)
Family Sphingidae
 ขนาด: กลาง - ใหญ่
 ลักษณะนิสัย: -

 หนวด: -
 ลำตัว: -
ดูผีเสื้อในวงศ์นี้


Bext            home