ชนิดของผีเสื้อ


      การจำแนกชนิดของผีเสื้อ

  1. การจำแนกแบบอนุกรมวิธานพืช
         การศึกษาว่าด้วยโครงสร้างและโมเลกุลทางพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ตามอนุกรมวิธานพืช (Taxonomic) ได้มีกำหนดมหาวงศ์เพิ่มเติมนอกจากข้างต้น เช่น ดาเนเด (Danaidae) เฮลิโคนีเด (Heliconiidae) ลิบีเทเด (Libytheidae) และ แซไทริเด (Satyridae) เป็นต้น
  2. การจำแนกกลุ่มผีเสื้อกลางวันและกลุ่มผีเสื้อกลางคืน  
         การจำแนกผีเสื้อแบบแยกสองแฉก (dichotomous classification) เป็นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน (buttefly) และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน (moth) เป็นอีกวิธีในการจำแนกผีเสื้อที่นิยมมากนอกเหนือจากแบบอนุกรมวิธานพืช

     การจำแนกประเภทเป็นกลุ่มทั้งสองดังกล่าวนั้นกระทำได้โดยการสังเกตลักษณ์จำเพาะของผีเสื้อ ในที่นี้ จะอาศัยการแยกตามกลุ่มผีเสื้อกลางวันและกลุ่มผีเสื้อกลางคืน

ผีเสื้อกลางวัน ( Butterfly)

วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว(Skippers)
Family Hesperiidae
 ขนาด: เล็ก - กลาง
 ลักษณะนิสัย: มีหลายวงศ์ย่อยนิสัยแตกต่างกัน
   ผีเสื้อในวงศ์นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับผีเสื้อกลางคืนมาก ปีกเป็นรูปสามเหลี่ยม เล็กและสั้น บินเร็วมาก มักมองตามไม่ค่อยทัน หัวโต ตากลม และมีขนปกคลุมค่อนข้างมาก ขาทั้ง 3 คู่ แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี
 หนวด: รูปก้านไม้ขีด ยาว ปลายหนวดมักโค้งงุ้มลงเล็กน้อย
  ลำตัว: อวบสั้น
ดูผีเสื้อในวงศ์นี้
วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน
Family Lycaenidae
 ขนาด: เล็กมาก - กลาง
 ลักษณะนิสัย: ขณะลงเกาะมักจะหุบปีกตั้งตรง นิ่ง และมักจะยกด้านท้ายให้สูงกว่า
    ผีเสื้อในวงศ์นี้มีขนาดเล็ก ปีกบนมีสีออกโทน น้ำเงิน ฟ้า เขียว หรือ ทองแดง หลายชนิดที่ปลายปีกคู่หลังจะจุดสีดำ และหางยื่นออกมาคล้ายหนวด เพื่อลวง ศัตรู ให้คิดว่าเป็นส่วนหัว เพศเมียขาทั้ง 3 คู่ สมบูรณ์ ส่วนเพศผู้ขาคู่หน้า มีขนาดเล็กกว่าปกติ
 หนวด:รูปก้านไม้ขีด ยาว และชี้ตรงตลอด
  ลำตัว: ยาวสมส่วน
ดูผีเสื้อในวงศ์นี้
วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่
Family Nymphalidae
 ขนาด: เล็ก - ใหญ่
 ลักษณะนิสัย: เนื่องจากมีหลายวงศ์ย่อย และแต่ละวงศ์ย่อยก็มีนิสัยเฉพาะ
    ผีเสื้อในวงศ์นี้มีหลายวงศ์ย่อย และค่อนข้างหลากหลายมาก ทั้งสีสัน และรูปทรง ของปีก แต่จุดสังเกตุหลักคือผีเสื้อวงศ์นี้จะมีขาที่สมบูรณ์เพียง 2 คู่เท่านั้น โดยขาคู่หน้าจะหดสั้นลงเหลือเพียงก้านเล็กๆ และมีขนปกคลุมอยู่ เป็นที่มาของชื่อวงศ์
 หนวด: รูปก้านไม้ขีด ยาว ตรง บางวงศ์ย่อยปลายหนวดจะงุ้มลง
 ลำตัว: ยาวสมส่วน
ดูผีเสื้อในวงศ์นี้


home            Next